Cerkev sv. Danijela s papeževim križem

Cerkvica sv. Danijela v Zalogu pri Postojni spada med poznogotske cerkve.

Sestavljajo jo enako visok tristrano zaključen prezbiterij in ladja pravokotnega tlorisa z zvončnico ter večja lopa, ki se odpira na zahod. Streha je krita z bobrovci, prezbiterij pa je rebrasto obokan.

Pri cerkvici stoji križ, ki je bil narejen ob prvem obisku papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji leta 1996.

PredlogiOops…. ni zadetkov