“Gura” that is not a “gora”

“Gura” that is not a “gora”

Remove from favoritesAdd to favoritesAll’ombra del Nanos
Culinary

Sheltered by Nanos

Remove from favoritesAdd to favorites

The rich life in our fields, forests and rivers puts the Postojna region on the world map. Although we are aware that it is nature that has given us these mystical and timeless pearls, the preciousness of our basin also comes from folk tradition, rich in all its charm.

This time we are coming to you with the idea of a trip to the mountain or to “gura”, as the locals say, which is not a mountain in the climbing and mountaineering sense. Planinska gora, Grmada or Petričev hrib are names found not only in Notranjska, but elsewhere in Slovenia too. Our Planinska gora is located on the eastern edge of Hrušica with the starting point at Planina (near the Church of St. Margaret) and is the only one that provides a climb-worthy view of our most beautiful karst field – Planina Field. A hint? On autumn days, the view spreads over a flooded field of thousands of islets.

A walk to the mountain runs along the cart track across the meadows and the forest and along the idyllic panoramic stone road with numerous pilgrimage marks. To the west of the church, a road leads to the top of the mountain, which is marked by a stone table. The name Planinska gora refers to the saddle between two peaks, namely Grmada and Petričev hrib. The hike takes about 1 hour. Other routes also lead to the top, which you can find here. (map link: Lohača–St. Mary on Planinska gora

“The mountain has stirred the human imagination for many years with many stories and legends related to it”, describes Andreja Penko, author of the book “Naše korenine”. Along the way we can see the Church of the Mother of God, which Janez V. Valvasor mentioned in his works. It is supposed to be the seventh church in the same place. The oldest building on the mountain is said to be the round chapel, which is now located south of the church.

Part of the Alpine wall fortification system, which was built by the Italians after World War I to secure the newly created Rapallo border, passes through Planinska gora. Many bunkers and caverns from that time have been preserved on Planinska gora.

For a while there was a popular pilgrimage route here, but the Italians built strong forts near the church and cut the route off. This is also a place characterised by many legends, fairy tales and traditions. Locals talk about a white apparition from Planinska gora, which predicts the future, and about various fairies, evil spirits, witches and three stones near which an unknown god was once worshipped.

Planinska gora is also a starting point for paragliding, mountain cycling and the like.

When will you go on the “gura”? Send us photos to ticgalerija@zavod-znanje.si or our FB and IG profile. (add links to profiles).

Bogastvo življenja naših polj, gozdov in rek postojnsko regijo postavlja na svetovni zemljevid. Čeprav se zavedamo, da je narava tista, ki nam je podarila mistične in brezčasne bisere, pa dragocenost naši kotlini daje tudi ljudsko izročilo, bogato v vsej svoji slikovitosti.

Tokrat se na vas obračamo z idejo za izlet na goro ali na »guro«, kot pravijo domačini, ki v alpinističnem in gorniškem žargonu sploh ni gora. Planinska gora, Grmada ali Petričev hrib so imena, ki jih najdemo ne samo na Notranjskem, ampak tudi drugje po Sloveniji. Naša Planinska gora leži na vzhodnem robu Hrušice z izhodiščno točko v Planini (pri cerkvi svete Marjete) in je edina, ki ponuja vzpona vreden razgled na najlepše kraško polje – Planinsko polje. Namig? V jesenskih dneh se razgled razprostira na poplavljeno polje tisočerih otočkov.

Sprehod na goro poteka po kolovozu čez travnike in gozd ter po idilični panoramski kamniti cesti s številnimi romarskimi znamenji. Zahodno od cerkve pelje cesta na vrh gore, ki ga označuje kamnita miza. Ime Planinska gora označuje sedlo med dvema vrhovoma, in sicer Grmado in Petričevim hribom. Pohod na goro traja približno 1 uro. Na vrh pa peljejo tudi druge poti, ki jih najdete tukaj.

»Gora že vrsto let buri človeško domišljijo s številnimi zgodbami in z legendami, ki se vežejo nanjo,« opisuje Andreja Penko, avtorica knjige Naše korenine. Ob poti stoji cerkev Matere Božje, o kateri je pisal že Janez V. Valvasor. Trenutna naj bi bila že sedma na istem mestu. Najstarejša stavba na gori pa naj bi bila okrogla kapelica, ki je danes južno od cerkve. Čez Planinsko goro poteka tudi del utrdbenega sistema Alpski zid, ki so ga Italijani zgradili po 1. svetovni vojni za zavarovanje novonastale rapalske meje. Na Planinski gori so iz tega časa ohranjeni številni bunkerji in kaverne.

Nekaj časa je tu potekala priljubljena romarska pot, vendar so Italijani v bližini cerkve zgradili močne utrdbe in prekinili romanja. Je pa to tudi kraj, kjer se prepredajo številne legende, pravljice in izročila. Domačini govorijo o beli prikazni s Planinske gore, ki napoveduje prihodnost, pa o različnih vilah, vedomcih, coprnicah in treh kamnih, ob katerih naj bi nekoč častili neznanega boga.

Planinska gora je tudi izhodišče za polet z jadralnim padalom, spust z gorskim kolesom in podobno.

Kdaj se boste pa vi odpravili »na guro«? Pošljite nam fotografije na ticgalerija@zavod-znanje.si ali FB in IG profil Visit Postojna.

Suggestions Oops…. ni zadetkov