Ravbarjev stolp se nahaja na južnem robu Planinskega polja v neposredni bližini Planinske jame. Prvič je bil omenjen leta 1444.

Stolp, zgrajen v poznogotskem stilu, je ostanek srednjeveškega Malega gradu. Stolp je dobil ime po Nikolaju Ravbarju, tržaškemu glavarju in stricu Gašperja Ravbarja, ki je leta 1484 v Predjamskem gradu ubil viteza Erazma Predjamskega.

Včasih je bila vloga gradu varovanje pomembne prometne povezave med Ljubljansko kotlino in Primorjem. Ravbarjev stolp namreč stoji na skalnem pomolu nad vhodnim delom zatrepne doline reke Unice, ki priteče iz Planinske jame. S skalnatega polotoka, so se njegovi lastniki od nekdaj razgledovali po Planinskem polju ter varovali in branili svojo lastnino.

Mogočen okrogel stolp ima v nadstropju ohranjeno gotsko kapelo. V notranjosti stolpa pa si bo kmalu mogoče ogledati čudovit zvezdasto rebrast strop.

Ravbarjev stolp se trenutno prenavlja, zato ogledi notranjosti niso mogoči.

PredlogiOops…. ni zadetkov