Knjižnica Bena Zupančiča

Prvotno je bila ta stavba fašistični dom, Casa del Fascio, katerega temeljni kamen je 19. septembra 1938 položil sam diktator Benito Mussolini. Postojna je bila namreč del Kraljevine Italije – od leta 1918, ko je v skladu z Londonsko pogodbo pripadla Italiji, vse do njene kapitulacije leta 1943. Kot strateško mesto ob rapalski meji je Postojna pod Italijo doživljala po eni strani nasilje fašističnega raznarodovanja, po drugi strani pa gospodarski razcvet, ki se je poznal tudi po številnih stavbah, ki so zrasle v tem obdobju.

Poleg sedanje knjižnice tudi mogočne stavbe nekdanjih bank, današnji kulturni dom, muzej, vrtec v Gregorčičevem drevoredu … Postojnska knjižnica domuje v tej stavbi od leta 1967, ime pisatelja Bena Zupančiča pa nosi od leta 1981. V isti stavbi sta tudi TIC in galerija. Pred tem je bila knjižnica na številnih lokacijah. V času fašizma, ko so se bali, da jim bo oblast zasegla slovenske knjige, so jih shranili v kovčke in razdelili med bralce, ki so si nato knjige med seboj izmenjevali.

Si želite podrobneje spoznati zgodovino Postojne? Obiščite domoznanski oddelek knjižnice, kjer vam bodo pomagali pri izboru ustrezne literature.

Casa del Fascio (Fašistični dom) je bila v času fašizma politično-kulturna institucija, ki je služila kot sedež stranke, pa tudi kot prostor za organizirane prostočasne dejavnosti (dopolavoro).

PredlogiOops…. ni zadetkov