Ljudska univerza

Temeljni kamen za nekdanjo deško meščansko šolo, ki se je gradila po načrtih arhitekta Josipa Costaperarie, je bil položen julija 1908, šola pa je bila dokončana septembra 1909.

Mogočna secesijska stavba je imela prostran šolski vrt, dvorišče, poletno telovadišče in telovadnico. Bila je prva meščanska šola na slovenskem ozemlju, v kateri so poučevali v slovenskem jeziku. Od leta 1920 do 1922 je na šoli poučeval risanje tudi tržaški slikar Avgust Černigoj, ki je nato učiteljski zaslužek porabil za študij v Nemčiji, tudi na weimarskem Bauhausu. V postojnskem obdobju je nastalo nekaj Černigojevih zgodnjih del, ki jih hrani Notranjski muzej Postojna. S fašistično ukinitvijo slovenskega jezika v šolah je v šolskem letu 1927/28 meščansko šolo nadomestil italijanski licej. Poslopje je tudi danes v znamenju izobraževalnih programov za mlade in starejše.

NASVET
Postojte pred pročeljem secesijske palače in poiščite najbolj zanimiv detajl!


Avgust Černigoj (1898-1985) je tržaški slikar in najvidnejši predstavnik slovenske likovne avantgarde. S sodobnimi umetniškimi tokovi, zlasti s konstruktivizmom, se je seznanil med svojim kratkim študijem na weimarskem Bauhausu. Med drugo svetovno vojno je na Pivškem poslikal cerkve v Knežaku, na Baču in v Dolnji Košani.

Josip Costaperaria (1876-1951) – slovenski arhitekt, ki je avtor številnih vil in palač zlasti v Ljubljani. Poklicno pot je začel v ateljeju Maksa Fabianija, kjer je vodil gradnjo Narodnega doma v Trstu in Trgovskega doma v Gorici. S projektom deške meščanske šole v Postojni je Costaperaria prvič zmagal na natečaju in se poklicno osamosvojil.

PredlogiOops…. ni zadetkov