Osnovna šola Miroslava Vilharja

Mogočno poslopje strogega videza, pred katerim se je razprostiral park, za njim pa prostrano šolsko dvorišče, je bilo zgrajeno leta 1900. Pod to streho se je do danes izmenjalo kar nekaj šol, in to različnih stopenj – od osnovne šole do gimnazije.

Danes domuje tu Osnovna šola Miroslava Vilharja, ena od dveh postojnskih osnovnih šol. Miroslav Vilhar (1818–1871), slovenski skladatelj, pesnik, dramatik, politik in izdajatelj političnega lista Naprej, je bil doma iz sosednje Planine, osrednji del svojega življenja pa je preživel na gradu Kalc v bližini Zagorja pri Pivki. Z ognjevitostjo se je javno zavzemal za pravice Slovencev v avstro-ogrskem cesarstvu: za uporabo slovenskega jezika v šolah in državnih uradih, za ustanovitev slovenske zavarovalnice, pa tudi za pogozdovanje Krasa. Bil je tudi pobudnik in organizator pivškega tabora na Kalcu, na katerem so bile jasno izražene zahteve za uresničitev narodnostnega programa Zedinjene Slovenije.

PredlogiOops…. ni zadetkov