Spominska soba dr. Lojza Kraigherja

Spominska soba je postavljena v prvem nadstropju Kulturnega doma Postojna. Stavba s stebriščnim pročeljem je bila zgrajena leta 1930 kot dom fašističnega podmladka (Casa del Balilla), v katerem pa je nekaj časa domoval tudi otroški vrtec. Dr. Lojz Kraigher (1877–1959), rojen v hiši na Tržaški cesti v Postojni, se je zapisal v slovensko literarno zgodovino kot avtor naturalistične proze in dramatike ter kot spremljevalec, podpornik in kronist našega največjega pisatelja Ivana Cankarja.

Kraigher je bil v stiku s Cankarjem na Dunaju, kjer sta oba študirala, in po njuni vrnitvi v Slovenijo. V veliko moralno, pa tudi finančno oporo mu je bil zlasti v njegovem zadnjem obdobju življenja. Dr. Lojz Kraigher, zdravnik in zobozdravnik, ki je za kratek čas vodil tudi Deželno bolnico v Ljubljani, velja za enega od utemeljiteljev Medicinske fakultete v Ljubljani, saj se je že leta 1919 javno zavzel za njeno ustanovitev. Pobuda se je v celoti uresničila šele avgusta 1945. Takrat je bil Lojz Kraigher počaščen s prvim častnim doktoratom fakultete, postal pa je tudi bibliotekar fakultete ter prvi urednik prenovljenega Zdravstvenega vestnika. V svojem javnem delovanju je bil Kraigher vseskozi zaveden Slovenec, kar mu je prineslo kopico težav.

V obdobju, ko je med fašističnim terorjem živel in delal na Primorskem, in v ljubljanskem obdobju, ko je bil zaradi sodelovanja z narodnoosvobodilnim gibanjem interniran v Dachau. Tudi omenjeno Kraigherjevo pobudo za ustanovitev Medicinske fakultete v Ljubljani je treba razumeti v duhu njegovih teženj po nacionalni avtonomiji.

 

Obiščite spominsko sobo in si oglejte, kako je bil videti delovni prostor intelektualca iz prve polovice 20. st. Za ogled spominske sobe povprašajte v Notranjskem muzeju Postojna.

PredlogiOops…. ni zadetkov