Zagotovo najimenitnejša zasebna stavba nekdanjega osrednjega trga, ki je v javno last prešla z nacionalizacijo po koncu druge svetovne vojne. Danes je v poslopju okrajno sodišče. Družinsko vilo je na mestu nekdanjega dvorca Adlershofen dal okrog leta 1910 zgraditi domačin, veleposestnik in trgovec Fran Jurca (1845–1926).

Stavba je bila zgrajena v historicističnem slogu z značilno fasado, ki je zanimiva še danes, obdajal pa jo je obsežen vrt. V približno istem obdobju je dal Fran Jurca na mestnem pokopališču zgraditi družinsko grobnico. Med prvo svetovno vojno je bil v Vili Jurca nastanjen general Svetozar Borojević von Bojna, poveljnik 5. armade avstro-ogrske vojske, katere štab je bil v postojnskem Grand Hotelu Adelsbergerhof. V župnijski kroniki se je ohranil podatek, da se je general Borojević v spremstvu dveh vojakov vsak dan sprehodil od vile prek Majlonta na pobočje Soviča, od koder se je nato spustil do štaba v Grand Hotelu.

Dvorec Adlershofen ali Orlovski dvorec je bil v lasti družine Garzarolli, ki je propadajoči objekt prodala Franu Jurci. Nekdanja plastika orla na strehi nad pročeljem Vile Jurca je bila najbrž poklon Orlovskemu dvorcu.

PredlogiOops…. ni zadetkov